Υπηρεσίες Επικοινωνίας 

Εφόσον επιθυμείτε λάβετε υπηρεσίες Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και Εκπαίδευση στην Επικοινωνία μέσα από τα ΜΜΕ,  παρακαλούμε να επισκεφθείτε την θυγατρική μας