Η Μεθοδολογία μας

Η The I3C’s Center χρησιμοποιεί μια σειρά από αξιόπιστα coaching εργαλεία, τα οποία παρέχουν στους Coaches μας την δυνατότητα δημιουργίας coaching προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη καθώς και την δυνατότητα κατανόησης της προσωπικότητας του σε βάθος.

Πιστοποιήσεις