Α. ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ/ΗΓΕΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ COACHING (πελάτης/στέλεχος-coach)

Η coaching φιλοσοφία βρίσκεται σε όλες τις coaching προσεγγίσεις μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αφοσίωσή μας στην ηθική, έρευνα, ειλικρίνεια, πρόκληση και υποστήριξη προσφέρει ουσιαστικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Πότε χρειάζεται το ατομικό Coaching?

  • Για την υποστήριξη ανερχόμενου, υψηλού δυναμικού, προσωπικού
  • Για την παροχή υποστήριξης για Ηγέτες στην στρατηγική, όραμα, αξίες, διοίκηση ανθρώπων, απόδοσης και επίτευξης στόχων
  • Για τον επιτυχή σχεδιασμό ενεργειών υλοποίησης στόχων
  • Για την ενσωμάτωση νέων executives στην εταιρία και την κουλτούρα της
  • Για την βελτίωση ηγετικών ομάδων
  • Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των στελεχών (παρουσιάσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις, επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, άγχους κ.α.)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Γνωρίζουμε από την επιστήμη αλλά και από την εμπειρία ότι οι επιτυχημένες εταιρίες καθοδηγούνται από ανθρώπους που :

  • Γνωρίζουν σε βάθος και ουσιαστικά τον εαυτόν τους
  • Εμπνέουν τους άλλους να είναι εξαιρετικοί
  • Αναπτύσσουν το δημιουργημένο, κατανοητό και μοιρασμένο όραμα
  • Οδηγούν το «πως»

Κλειδί σε αυτό το μοντέλο είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, καθώς και στην Συναισθηματική Νοημοσύνη, τα οποία όμως συχνά παραμελούνται για διάφορους επιχειρηματικούς λόγους, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την επιτυχία της επιχείρησης. Πριν να σχεδιάσουμε το πλέον κατάλληλο Πρόγραμμα Ηγεσίας για εσάς, θα ακούσουμε με προσοχή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και τους στόχους σας, ενώ θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας για να επιτύχουμε αυτό που θέλετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ EXECUTIVE

Το πρόγραμμα αυτό είναι εντατικό και συνεργατικό, στοχεύει στο να δώσει στο νέο στέλεχος την κρίσιμη υποστήριξη για την νέα του θέση. Στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσης, τόσο για την εταιρία όσο και για το στέλεχος, μέσω της coaching υποστήριξής του για την κατανόηση, ενσωμάτωση και εξέλιξη του στο νέο επαγγελματικό του τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ο σύγχρονος ηγέτης μέσα στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι χρειάζεται να σχεδιάζει, επικοινωνεί, αναπτύσσει και εδραιώνει την εικόνα της αυθεντικότητάς του σε όλες τις ομάδες ανθρώπων με τις οποίες συνεργάζεται ή και εργάζεται.

Όπως η εταιρία και η επιτυχία της εξαρτάται άμεσα από την υγιή εικόνα της, έτσι και ο ηγέτης δεν θα πρέπει να παραβλέπει τον τομέα της επαγγελματικής του εικόνας. Οι περισσότεροι ηγέτες υποβαθμίζουν και υποτιμούν την σημασία της εικόνας τους, επικεντρώνοντας αποκλειστικά και μόνο στην εργασία τους. Αυτό είναι δραματικά λάθος. Η ανάπτυξη της εικόνας του ηγέτη είναι μέρος της ανάπτυξής του, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό/εταιρικό επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το πρόγραμμα  στοχεύει στο να δώσει στον εργαζόμενο ή και στέλεχος την κρίσιμη υποστήριξη για να σχεδιάσει την καριέρα του και την ανάπτυξή της, τόσο για την υπάρχουσα πορεία, όσο και για την αλλαγή της. Στοχεύει στο να δώσει νέα ώθηση στο στέλεχος, τόσο σε αντικείμενο που κατέχει, όσο και σε νέο που θα επιθυμούσε να ασχοληθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να δώσει στο στέλεχος την καταγραφή της σημερινής του κατάστασης και την καταγραφή της ύπαρξης ή μη ισορροπίας σε όλους τους τομείς της ζωής του . Στοχεύει στο να βοηθήσει το στέλεχος στην αυτό-ανάπτυξη και εξισορρόπηση όπου αυτή δεν υφίσταται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Β. ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΜΑΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΓΕΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Αν ηγείστε ομάδας από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πλέον βασική,  ομάδα η οποία χρειάζεται κινητοποίηση, αποτελεσματικότητα, καθοδήγηση τότε είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε για τα ευέλικτα προγράμματα μας σχετικά με την ηγεσία των ομάδων. Μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση και να αξιολογήσουμε την επιτυχία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Η δημιουργία και η ισχυροποίηση ουσιαστικής εταιρικής κουλτούρας η οποία στηρίζεται σε κοινές αξίες προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το οικονομικό κλίμα. Αλλά πως μπορεί να αλλάξει μια προβληματική κουλτούρα? Έχουμε να προσφέρουμε ευέλικτες και ουσιαστικές λύσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι πρακτικές εκπαιδεύσεις – εργαστήρια, σε συνδυασμό με coaching υποστήριξη, έχουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στελεχών με άμεση εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε θέματα όπως : Διαχείριση χρόνου και άγχους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων, Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης, Συναισθηματική νοημοσύνη, Διαχείριση Συγκρούσεων, Αναγνώριση και απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων και πολλά άλλα. Μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της εταιρίας, των στελεχών και των ομάδων τους, να υλοποιηθούν άμεσα και να στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών υποστηριζόμενα από coaching συνεργασία. Ακόμα περισσότερο μπορούν να ενσωματωθούν στην μελλοντική και αναπτυξιακή στρατηγική του ηγέτη σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της ομάδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ-Η ΣΤΟ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ-Η

Το πρόγραμμα «Εργαζόμενος-η στο να είμαι ο Εαυτός μου και Επιτυχημένος-η Απελευθερώνοντας, Σχεδιάζοντας και Δημιουργώντας μια νέα Προσωπική Ταυτότητα και μία νέα Επαγγελματική Εικόνα» συνδυάζει εκπαίδευση, mentoring και coaching.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε κάθε εργαζόμενο – ανεξαρτήτως θέσης, ηλικίας, φύλου, εκπαίδευσης και αντικειμένου – ο οποίος επιθυμεί την συνειδητή και στοχευμένη επαγγελματική του ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων του στον επαγγελματικό του χώρο. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα από τον εντοπισμό, απελευθέρωση και έκφραση της δικής του μοναδικής και ανεπανάληπτης προσωπικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ