Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εφόσον επιθυμείτε να εκπαιδευθείτε σε θέματα Επικοινωνίας, Coaching και Soft Skills, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την θυγατρική μας.